Oferta:

 

W Biurze 2+2 każdy znajdzie coś dla siebie. Obsługuję następujące obszary przy prowadzeniu działalności gospodarczej:

 

 

OBSŁUGA RACHUNKOWO – KSIĘGOWA:

 • Podatkowa Książka Przychodów
  i Rozchodów (PKPIR)
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Księgi rachunkowe
 • Ewidencje podatku od towarów i usług (VAT) oraz  informacji VAT UE

 

Ponadto:

 • Rozliczanie delegacji
 • Reprezentacja w Urzędzie Skarbowym
 • Wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną
 • Przygotowywanie przelewów
  na zobowiązania podatkowe
 • Kontrola poprawności i terminowości wpłat na zobowiązania podatkowe

orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

KADRY, PŁACE, ZUS:

 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie deklaracji ZUS i wysyłka ich drogą elektroniczną
 • Przygotowywanie umów:
  o pracę, zlecenie, o dzieło
 • Sporządzanie świadectw pracy
 • Sporządzanie PIT-11 oraz PIT-4R
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Rozliczanie składek właścicieli

BIUROKRACJA PRZY DZIAŁALNOŚCI:

 • Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • Wnioski o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Pomoc w uzyskaniu zaświadczenia
  o niezaleganiu z ZUS i Urzędem Skarbowym
 • Pomoc przy wypełnianiu wszelkich wniosków z jakimi mogą się spotkać prowadzący działalność gospodarczą